vakuumisolasjonspanel

va-Q-vip F

Produkt

va-Q-vip F er et vakuumisolasjonspanel for konstruksjonsformål. Kjernen er i seg selv ikke brennbar (brannklasse A1), men va-Q-vip F er klassifisert som brennbar (Byggevarer klasse DIN 4102 – B2) grunnet omhyllingsfilmen. va-Q-vip F er godkjent for generelle byggeformål i samsvar med godkjenningsnummer Z-23,11 til 1658, av «Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT)». Den 29 juni 2011 ble gyldigheten av godkjenningen forlenget til 30 juni 2015. va-Q-vip F panel skiller seg ut på grunn av deres glatte kanter og hjørner gjort mulig med den spesielle bretteteknikken «va-Q-seam». Individuelle panel kan derfor sammenstilles nesten sømløst.

Bruk

va-Q-vip F kan brukes i bygninger i henhold til bruksområder fra teknisk godkjenning: innvendig bruk for tak, vegger, gulv, flate tak, tak, utvendig isolasjon bak kledning, isolasjon i trerammekonstruksjon i henhold til standard DIN 4108-10, Tabell 1. Ansvarlig prosjekterende ingeniør / arkitekt eller installatør er ansvarlig for den individuelle installasjon. Løsninger kan også bli diskutert direkte med eller utarbeides av VacuNor og va-Q-tec.

Fordeler

– Offisiell godkjenning for byggemateriale med termisk konduktivitet på 0,007 W/mK.

– Betydelig redusert varmestrøm og tykkelse

– Sparer plass og gir større brukbart areal

– Ekstra beskyttende folielag for trygg og pålitelig installasjon

Produktdatablad va-Q-vip F, Norsk

ETA-godkjenning Va-Q-Vip F

FDV va-Q-vip F