Kort om vakuumisolasjon

Vakuumisolasjon er 5-8 ganger mer effektivt en tradisjonell isolasjon. Bruk av vakuumisolasjonspaneler gir derfor muligheter som til nå ikke ha vært mulig.

Plassbesparende

Det stilles stadig strengere krav til energibruk i bygg, og med det øker også behov for å isolere for å redusere varmetap. Resultatet er at man mister salgbart areal etterhvert som veggen blir tykkere – med kostbart merforbruk av materialer. 

Dersom man bytter ut tradisjonell isolasjon med vakuumisolasjon vil man kunne oppnå samme isolasjonevne med 1/5 til 1/8 av den opprinnelige tykkelsen. Resultatet er tynnere vegger,  flere salgbare kvadratmeter og bedre prosjektøkonomi.

Steder hvor volum og areal er ekstremt viktig.

Skal du innrede kjeller eller loft? Det kan være vanskelig å oppnå forskriftsmessig isolasjonseffekt uten å miste kvadratmeter eller å få for lav takhøyde. Med våre tynne vakuumisolasjonspanel reduseres isolasjonstykkelsen til et minimum og målbart areal til et maksimum.

Eliminering av kuldebroer

Teknisk forskrift stiller strenge krav til kuldebroer, og dersom målet er lavere energibruk i ditt bygg bør kuldebroer elimineres. Dette er en jobb våre vakuumisolasjonpanel passer perfekt til. De kan legges der kuldebroer typisk oppstår og er så tynne at de enkelt kan overlappe med øvrig isolasjon.

Umulig tynne detaljer

Med vakuumisolasjon fra Vacunor er det ingen motsetning mellom estetikk og ytelse.
Våre vakuumisolasjonpanel sikrer at du kan utføre tynne, smekre detaljer, samtidig
som du isolerer etter absolutt høyeste standard. Vi gjør umulig tynne detaljer mulig.

Etterisolering med vakuumisolasjon

Etterisolering kan gjøre store utslag i samlet energibruk. Likevel kan det være utfordrende å oppretthold ønsket takhøyde, bevare viktige byggdetaljer eller vernede konstruksjoner og samtidig isolere til ønsket effekt. Våre vakuumisolasjonspanel gjør dette mulig.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om ditt prosjekt.

Vakuumisolasjon brukt til isolering av vegg

Isolering av vegg

Etterisolering med vakuumisolasjon

Etterisolering av tak, Rosslyn Chapel, Edinburgh

Installering av vakuumisolasjon på gulv

Installering av vakuumisolasjon på gulv

Installering av isolasjon utvendig på vegg

Installering av isolasjon utvendig på vegg