Overhalla trehuselementer er et byggesystem som består av yttervegger, bjelkelag, sperretak og leilighetsskillevegger produsert som prefabrikkerte elementer. Overhalla har fått Teknisk godkjenning for sine passivhusvegger som Vacunor leverer va-Q-vip F- isolasjon til. Les mer om godkjenningen nedenfor.

Mer om Overhalla Hus AS på https://overhallahus.no/

TG-2612-Overhalla-Hus-Passivhus-vegg