Innredning av kjeller og loft

Innredning av kjeller eller loft er en populær måte å utvide boarealet til eksisterende og utvikle nye leiligheter. Når man skal innrede kjeller og loft krever det at man etterisolerer da disse ofte er dårlig isolert fra før. Vakuumisolasjon er svært gunstig til dette formålet. Vakuumisolasjonpaneler er 5-6 ganger mer effektiv enn tradisjonelle isolasjons-produkter, noe som betyr at man kan oppnå den samme isolasjonsevnen med bare en femtedel av tykkelsen sammenliknet med konvensjnell isolasjon. Ved å benytte vakuumisolasjonspaneler fra Vacunor ved innredning av kjeller og loft kan man derfor tilfredstille krav til forskriftsmessig eller ønsket isolering uten å miste takhøye og boareal. Mange m2 ekstra boareal betyr også god økonomi ved salg og utleie. Vacunor har god erfaring med å levere vakuumisolasjon og bistå ved innredning av kjeller og loft.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vakuumisolasjonspalener kan brukes i ditt kjeller- eller loftsinnredningsprosjekt.