Gaustadveien borettslag har benyttet vakuumisolasjon for å bli kvitt kuldebroer i etasjeskiller. Det tynne isolasjons-sjiktet sørger for at man bevarer den eksisterende fasaden.