Eliminering av kuldebroer

Vakuumisolasjon er svært gunstig for å eliminere kuldebroer