Eliminering av kuldebroer

Teknisk forskrift stiler strenge krav til boligens «kuldebroer». Kuldebroer kan dessuten gjøre det krevende å oppnå ønsket isolasjonseffekt i tillegg til å være plagsomt for beboere i en bolig. Vakuumisolasjoner er ideele for å eliminere kuldebroer. Med liten byggehøyde kan de enkelt overlappe med øvrig isolasjon i detaljer som f.eks. dekke-forkanter, søyler og dragere av tre, stål eller betong. Vacunor har god erfaring med å bistå våre kunder i å eliminere kuldebroer.